Ultimele Noutăți

Contact:

Sediu
Strada Călărașilor Nr. 27
Arad, România
Tel: +40 722 979 725 / +40 740 105 029
Fax: +40 257 272 128
E-mail: office@energoserv-consulting.ro

Activitățile noastre:

  • Proiectare de instalații electrice de joasă și medie tensiune;
  • Măsurători/încercări echipamente și instalații electrice joasă tensiune
  • Consultanță în domeniul energetic, bilanțuri energie electrică, dirigenție de șantier;
detalii...

S.C. ENERGOSERV & CONSULTING S.R.L.

Scopul urmărit de fondator este de a introduce și forma pe piața romanească cultura economiei energetice, venind în întâmpinarea nevoii crescande de micșorare a costurilor cu energia electrică si termică, într-o societate dependentă energetic.

Firma are implementat şi certificat Sistemul de Management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 care a conturat strategia generală de funcţionare a firmei:

  • îmbunătăţirea continuă a activităţii - creşterea competivităţii - orientarea către client

Obiective generale ale firmei noastre în ceea ce priveşte calitatea:

  • Livrarea de soluţii electrice şi energetice complete ajustate la nevoile exacte şi specifice ale clienţilor, asigurare nivel ridicat al tehnologiei europene pus în slujba acestora
  • Furnizarea de know-how în ceea ce priveşte procesele energetice ce stau la baza unor soluţii de asigurare consultanţă, de fiabilizare instalaţii electrice, cu costuri reduse pentru clienţi
  • Îmbunătăţire comunicare cu clientul, în scopul identificării de noi oportunităţi de colaborare, în scopul creşterii gradului de satisfactie al cerinţelor acestuia
  • Îmbunătăţirea continuă a activitatăţii prin instruirea continuă a personalului, prin asigurarea unui mediu de lucru optim şi infrastructură adecvată, prin asigurarea resurselor şi a cadrului necesar pentru îndeplinire obiective calitate

Firma dispune de atestări A.N.R.E de tip Bp şi tip A1+ C1A pentru executare proiecte instalaţii electrice joasă şi medie tensiune, înercări echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune, precum şi de personal angajat - electrician autorizat A.N.R.E gradul IIA+IIB şi IIIA+IIIB.